Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Geertje heeft het voor elkaar gekregen dat de kringloopwinkel speciaal en alleen voor de kinderen van de Buitelgansjes open gaat.
We hadden gehoopt er lopend naar toe te kunnen gaan, maar dat liet het weer niet toe, dus met de auto. We werden al opgewacht door een medewerker. De kinderen kregen allemaal een mandje met de boodschap dat hetgeen ze zouden uitzoeken zelf gedragen moest kunnen worden. Dit ter voorkoming dat er hele bankstellen uitgezocht zouden worden.
Het was wel erg moeilijk om al meteen een keuze te maken. Dan maar eerst een aantal dingen in het mandje stoppen, kiezen doen we later wel.
Heerlijk om te zien waar de kinderen hun oog op lieten vallen, de een was helemaal verkocht aan het race-t-shirt terwijl een ander een fietsband wel zag zitten. Een handboor kun je ook altijd goed gebruiken en een slee is misschien wel heel bruikbaar in het kunstwerk.
Toen er uiteindelijk een definitieve keuze gemaakt moest worden, was het opvallend dat dat helemaal niet zo moeilijk bleek te zijn voor de meesten. Op naar de kassa.

12

shoppen bij de kringloopwinkel

dag 08
18 september 2007
race-t-shirt
die wil ik
wat kan ik hiermee
wel groot, maar oh zo tof
wat zullen we kiezen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.