Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Geertje had in het atelier een heel nieuw wereldje geschapen.Voor het projectiescherm stonden witte boomstammen.Van de Bowerbirdfilm had ze dia's gemaakt die door de takken heen op het scherm werden geprojecteerd. Het effect was fantastisch.Heleen en Marlies hadden zich verkleed als Bowerbird en speelden het verleidingsspel.De kinderen roepen wel Heleen, Heleen, en op de vraag van Geertje wat de vogels doen antwoord Kaspar dat het een picknickfeestje is. En Renske zegt dat ze dingen bij elkaar leggen om te lokken.Nour zegt dat lokken in de grond vallen betekent.Na het kijken van de dia's gaan we terug naar de klas

04

opening

dag 04
4 september 2007
opening
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.