Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na het kijken van de dia's gaan we terug naar de klas en delen we de doorzichtige tasjes uit waarin de kinderen spulletjes gaan verzamelen.
Bij de rozet tasjes merkte Nour op dat het wel een balletjurkje leek.In groepjes gaan we naar buiten en elk groepje gaat naar een andere locatie om spulletjes te verzamelen, naar de kinderboerderij, het park en het winkelcentrum.
In de verschillende tasjes is duidelijk te zien waar de kinderen hebben gezocht.

05

uitdelen tasjes

dag 04
4 september 2007
jutplek park
jutplek winkelcentrum
jutplek boerderij
tasjes uitdelen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.