Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De informatieochtendWe beginnen in de kring, de kinderen zitten gezellig bij hun papa of mama op schoot.Heleen houdt een inleidend praatje over het project, wat het voor de school en de kinderen betekent en dat het kunstwerk in het Stedelijk museum wordt tentoongesteld.De kinderen gaan spelen en de ouders nemen plaats aan de lange tafel.Onder het genot van een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake, vertelt Geertje over het hoe en waarom van dit project.De meeste ouders lijken erg enthousiast, er worden vragen gesteld; zoals wat voor materialen er gebruikt gaan worden.Geertje legt uit dat het vooral om verzamelen gaat en dat dus allerlei materialen gebruikt gaan worden, dingen uit de natuur zoals takken, veren, eikeltjes enz.Ze vraagt de ouders ook om te helpen bij het aanleggen van de verzameling, hier wordt leuk op gereageerd, de een heeft nog wel een zak vol kralen, een ander schelpen en een doos vol oude autootjes.Ellen vertelt een en ander over het belang van het documenteren, en hoe de ouders het proces via de website kunnen volgen.

03

do 30 augustus 2007

dag 03
30 augustus 2007
introductieochtend
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.