Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Impressies van de kinderen:

Shezad:
Hij zoekt iets, "de toren moet terug", hij telt, er zijn een, twee, drie dingen van hem in de stad maar de toren is er niet.
Hij ziet zijn werk met de handschoenen, hij zegt: ze doen zoo... (zwaaien)

Mohamed(kl): Over zijn werk, is stoplicht. (hij valt steeds), hij is stout.

Gaat naar zijn aluminiumwerk, is een man. De man gaat in de auto, hij rijdt ermee door de stad. Het stoplicht is groen. De kikker is rood. (Stoplicht valt weer), jij bent stout, je gaat naar opa en hij zet het stoplicht op de auto.
Hij wil het vast plakken. Ik ga parkeren, man gaat lopen. Hij gaat eten, rijdt verder op de ring. Hij gaat koek halen.

Pakt zijn kleiwerk, piepschuim valt eraf. Hij plakt niet meer (is hard geworden). Het kleiwerk moet bij het stoplicht. Draad met stekker: waar moet hij . Hij moet binnen, in die spook maar hij plakt niet. (Ik zeg: er is nog zachte klei). Mohamed zegt; ga die halen. Duwt de stekker in de klei en maakt het verder af.

Reynaldo: nu nog mijn huis, ik ga een goede plek zoeken.

Mohamed: ziet zijn werk staan en zegt: mag ik er licht mee maken. (Hoe wil je licht maken) er moet een dingetje in. (zullen we ergens kijken of we een lamp kunnen vinden) ja een lamp (ik haal een fietslampje) Hij maakt het vast en zegt: er moet schaduw omheen. (schaduw?) Hij wijst naar het raam en ik zeg gordijn?, heb je stof nodig. Nee zegt M. Gaat naar de klas om iets te halen en komt terug met netachtig verpakkingsmateriaal.
Zegt: ik wil nog schaduw maken. Gaat het materiaal aan de ijzeren vorm vast maken.
Hamid vraagt hem of er nog tijd genoeg is voor wat hij wil maar hij ziet geen probleem.
Ik heb nog twee keer school,zegt hiij.

Soulaimane (over zijn werk): het is een beest. (Wat voor een beest?) Codjoe: een olifant omdat het heel groot poep onder heeft, een olifant kan groot poepen. Nee zegt S.: het is een beest. ( wat voor een dier dan?) een beest zegt hij. Een spin, (het valt om), de spin slaapt. Ik zet het rechtop, nu is hij weer wakker.

Codjoe plaatst zijn werk: het werk van Shezad stoort mijn kleine werk omdat het te groot is, we moeten het weghalen. Het werk van Mohamed moet ook aan de kant zodat je het vliegtuig kan zien.

Salahedinne: ehmmm, ehmm, ehmm, mijn aluminium is groot. (wat is het?), grote aluminium. Codjoe zegt, het is een huis. Nee zegt S.aluminium.

14

het begin 1

dag 14
8 oktober 2007
Ik ga het mooi maken
Ik heb het gemaakt en hij moet het dragen
Kunnen we nog verder?
Telefoon
Het blijft niet staan
Ik, mijn auto,stoplicht,mijn jas, mijn werk en de stad
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.