Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Impressies van de kinderen

Over het tekenen op muziek

Wat hebben jullie getekend? Nishat: Heel veel water en alles werd rood.
Mohammed K: Ik heb een trein getekend en een bus. Ik ging
drukken en toen kwamen mensen eraan.
Reynaldo: Ik heb ook een trein en een bus gemaakt er staan
ook nummers op.
Codjoe: Ik heb water gemaakt waar je uit de keuken kunt
drinken

Ging je tekenen op de muziek of heb je daar niet op gelet?Abir: Maakt niets uit.
Manal: Ik ging bewegen met mijn voeten.
Reynaldo: Alles gaat sneller op de muziek.
Derya: Bij de zachte muziek heb ik een jongetje en een
meisje getekend. Bij de harde muziek een draak.

Reflectie

Vandaag hebben we de kinderen op muziek laten tekenen met houskool.
Eerst zijn we met een warming up begonnen om een beetje in de muziek te komen.
Het tekenen vond ik moeizaam gaan. Het was moeilijk voor de kinderen om zich te laten leiden door de muziek. Het papier was ws ook te klein. Opvallend is dat sommige kinderen zich erg laten bepalen of afleiden door andere kinderen.
Bij een tweede ronde halen we wat kinderen uit elkaar en hebben ze iets meer ruimte.
Dit gaat al beter.  Hierna is de koek op en ga ik naar de klas met de groep.
Daarna komen de kinderen in groepjes terug in het atelier en werken ze daar verder aan objecten.
In de klas spelen de kinderen fijn. Elif tekent blaadjes vol met een soort gezichten. Papa, mama, allerlei kinderen uit de klas . Steeds een nieuw blaadje en trots laat ze me zien wat ze gemaakt heeft. Ik zet de namen erop en hang ze op. Ze is er vol van en ik vol van haar.

12

Tekenen op muziek

dag 12
1 oktober 2007
dansen voor de start
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.