Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Impressies van de kinderen
Manal Abir, Mohammed Nishat staan op tafel om de gehele tapijtstad te kunnen zien. Ze praten over het werk van zichzelf en van de andere kinderen uit de klas.Manal: ik wil ook met klei werkenMohamed (gr): plakband met lapafonie zegt Mohammed over het werk van Shezad
Wat is lapafonie?Mohamed: waar ze vazen mee in pakken
Mohamed (gr): ik vind het werk van Shezad mooi, omdat het mooi is. Mijn werk is ook mooi het lijkt een beetje op het werk van Shezad. Mijn werk is nog niet af
Nishat: we vinden het mooi omdat we het mooi hebben gemaakt?
Is het een stad een park een vuilnisbelt?Nishat: het is een vuilnisbelt
Mohamed: helemaal niet! Het is geen vuilnisbelt het is licht!
Mohamed: vuilnis is haram (verboden)
Nishat: ik heb een grapje gemaakt
Abir: je mag geen grapjes maken, het is ramadan. Marokkanen maken geen grapjes
Is dat zo?Abir: ik vind alles mooi, omdat we mooi hebben gezocht
Is het hetzelfde wat Nishat ook zei?Abir: nee het is anders
Wat zie je als je van bovenaf naar de tapijtstad kijkt?Abir: ik zie kleine mensen, omdat ik hoog ben, ik zie een land Nederland, ik zie geen dorp of stad en ook geen ander land het is Nederland
Manal: ik zie een hele grote klei en een weg
Mohamed: ik zie de buurman van Manal
Manal: ik houd van groot werkenTuba: ik heb het huis samen met de kleine Mohamed gemaakt.
Waarom noem je hem de kleine Mohamed? Tuba: we noemen hem de kleine Mohamed omdat hij zo, omdat hij klein is. Hij heeft de grote dingen aan het huis gemaakt en ik de kleine dingen. Hij heeft het lelijk gedeelte gemaakt en ik heb het huis haar gegeven, kleine kamer en een dichte ruimte waar je eten kunt maken.Shezad: een slang komt uit zijn huis. Als hij heel veel eet wordt hij groter dan zijn huis.
Eet zijn huis? En wordt hij dan ook groter?Natuurlijk niet! En wordt ook niet groter Marouan verteld over zijn gemaakte huis: de pinda’s zijn het water in de douche. Er zitten twee douches in, de roze bes is de rook van de douche. Alle bakjes zijn de kamers van het huis.


Impressies van het team

Esther
Vandaag zijn we niet te vinden in het atelier, maar in de gymzaal.

We willen de kinderen na alle concentratie iets ontspannends aanbieden, maar toch in het teken van het project.

Na muziek uit hebben gezocht van o.a. st germaine, buikdans en klassiek, heeft dieuwertje dit op een cd gezet.

We beginnen met een warming-up. De kinderen staan in een cirkel en doen de bewegingen van Marjon na. Vervolgens geven we de kinderen kleine opdrachten in tweetallen om elkaar na te doen.

Na de inleiding hebben we de kinderen de opdracht gegeven om zich te bewegen als een gebouw. Hamid doet zijn gebouw na en de kinderen doen allerlei ideeen op.
 
Zo zijn we een zo'n 20 minuten aan het dansen geweest. De kinderen waren al behoorlijk moe en sluiten het af met een stoelendans. Alle kinderen blijven opvallend dichtbij de stoelen dansen.

Uiteindelijk hebben we toch nog het atelier bezocht en hebben een aantal kinderen hun object laten plaatsen. 

Marjon
  Dansende gebouwen
Vandaag werken we niet in het atelier maar gaan we dansen, in de aula.We hebben allerlei verschillende soorten muziek uitgezocht waarop de kinderen mogen bewegen.Vooraf gaan de kinderen in het atelier kijken naar het grote kunstwerk wat is ontstaan na het plaatsen van de objecten, door de kinderen, op de grondtekening. De kinderen hebben het niet "af" gezien.
We doen een warming up. Spieren los, spiegelen.Daarna mogen de kinderen nadenken over een beeld wat ze door middel van dans uit willen beelden.Hoe beweegt jouw beeld?Sommige beelden vallen en staan weer op. Sommige beelden besluiten samen te dansen.Andere muziek lokt weer andere bewegingen uit.Het is voor bepaalde kinderen moeilijk om vrij te bewegen maar na wat ondersteuning gaan zij ook op in de bewegingen.Het mooi om te zien hoe ieder kind op eigen wijze zijn weg gaat. De een in afzondering, de ander juist in contact.
We sluiten af met stoelendans maar we kunnen het niet afmaken omdat een volgende groep in de aula mag. We gaan terug naar de klas. Onder weg klinkt "juf, ik vond het leuk in de aula".
Vanuit de klas laten we nog kinderen naar het atelier gaan om beelden te plaatsen.Verder besluiten we om het een groepje naar het atelier te gaan om hen te laten praten met elkaar over het werk.Dit is een intensief proces, het is al laat op de dag en de kinderen hebben een korte spanningsboog.Het lokt wel mooie teksten uit, dit krijgt nog wel een vervolg.

10

dansende gebouwen

dag 10
26 september 2007
vallend gebouw
iedereen danst
dansende gebouwen
toch nog even naar het atelier
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.