Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Dieuwertje:
Vorige week hebben we besloten om in ieder geval deze maandag te besteden aan de tapijtstad. Onze visie op dit project is niet dat we per week/dag iets maken en opzij zetten om er vervolgens niet meer naar om te kijken, maar alles moet uiteindelijk een geheel worden en bij elkaar betrokken worden. De tapijtstad.
We gingen vandaag individueel aan het werk. De kinderen kwamen een voor een. We namen rustig de tijd om met ze te praten over wat er gemaakt was en waar het een plekje krijgt op de tapijtstad.
Marjon:
Ik blijf met de groep in de eigen klas. Vorige week hebben de kinderen het huis van een ander kind versierd en verder afgemaakt, daar zijn we mee verder gegaan.Codjoe kon maar niet stoppen met het versieren van het huis van Abir. Het wikkelen met touw en tape vormt nog steeds de hoofdmoot. De kartonnen rol waar dit omheen gaat valt steeds scheef en het lijkt net of hij probeert om hem rechtop te houden door en meer omheen te wikkelen. Elif maakt het huis van Gulizar af en wil op de bakjes een soort van deksels maken. Ze is een het uitproberen hoe je het nu vast plakt. Ook vallen sommige deksels in de bakjes. Dat is haar bedoeling niet. "er moet geen regen in" zegt ze.
Als ik tegen haar zeg dat er vast nog wel meer deksels zijn gaat ze zoeken en vindt ze een grotere die er wel op past.Ali bouwt met kleine blokjes een prachtige constructie met ramen en deuren en dakjes. Hij werkt heel precies. Selinay kan ook niet stoppen, ze bouwt een huis met veel kamers. Ze geniet van het zoeken van de juiste bakjes.Impressies van de kinderen Huis van Codjoe Hamid: wat een mooi huis heb je gemaakt, wat is dat (wijzend op een pistachenootje)?
Codjoe: kip in de keuken
Hamid: en dat? (wijst naar dopje van een fles)
Codjoe: dooie vogel en dat is een bad (leeg yogertbakje) als je hier op drukt wordt alles zwart (onderkant van het huis)
Huis van Mohammed II
Hamid: wat heb jij gemaakt?
Mohammed: muur
Hamid: wat voor een muur?
Mohammed: sapjes muur (muur is gemaakt van pakken sap)
Hamid: wie heeft de rest gemaakt?
Mohammed: Shezhad
Hamid: vind je het mooi wat hij gedaan heeft?
Mohammed: mooi, goed

Lamp van Mohammed Esther: wat heb je daar gemaakt, wat is dat?
Mohammed: daar moet een lichtje in (wijst naar ijzerobject) stok is lichtknop, als je heen en weer beweegt gaat het licht aan en uit
Esther: dus het is een soort grote lantaarnpaal?
Mohammed: ja

Huis van Elif Esther: Elif wat heb jij voor een huis gemaakt?
Elif: (wijst verschillende bakjes aan) woonkamer, slaapkamer,
badkamer, keuken en baby
Esther: baby? heb je een klein broertje of zusje?
Elif: zusje
Esther: hoe oud is je zusje of hoe groot is je zusje?
Elif geeft de grootte aan door haar handen uit elkaar te houden
Huis van Selinay Esther: wat een groot huis heb jij gemaakt? wat zijn dat voor kamers?
Selinay: dit is het toilet (wijst naar bakje met dop van een fles
dit is papa/mama slaapkame eigen slaapkamer (filet americain bakje), prullenbak (danonebakje), trampoline en bed (kurk en dop)
Selinay plaatst haar huis onder haar prinsessenparaplu, niet regenen in huis
Huis van Nishat Esther: en Nishat vertel eens iets over het huis
Nishat: ik heb mijn eigen huis gemaakt
Esther: wat zijn dat allemaal voor kamers?
Nishat: (allemaal losse bakjes aan elkaar vastgeplakt) eigen slaapkamer, slaapkamer zus, slaapkamer papa&mama, douche (doucheknop aan is kurk verticaal, doucheknop uit is kurk horizontaal), tv (deksel van pindakaas)
Gouden boom van Soulaimane Hamid: staat de gouden boom goed zo?
Soulaimane: ja
Hamid: waarom?
Soulaimane: daarom, ik ga, dag,dag

09

tapijtstad

dag 09
24 september 2007
tapijtstad van bovenaf
uitleg woning
Ali en Mohammed
plaatsen van huis
inrichting tapijtstad
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.