Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

03/10deel 2foto 1: Victor en Jeffrey zijn met Jakultflesjes in de weer. Victor heeft in zijn flesje water voor de eendjes gedaan in het geval dat ze willen zwemmen. Jeffrey zegt vervolgens over zijn flesje dat het speciaal is voor als het water over de steiger gaat.foto 2: Sophia maakt een krijttekening aan het water. Ineke vraagt: “Is het een golf?” “Nee, het is een grot.”foto 3: Simon is bezig vuurwater te maken. “Er zat vuur in het schip, en toen is het vuur in het water gekomen” zegt hij en veegt in het houtskool.serie: Azzura maakt op een slimme manier waterplanten. Ze maakt een vouwrandje aan haar plant zodat ze hem rechtop kan zetten. Ook tekent ze visjes die ze richting de plantjes heeft getekend. Hierover merkt ze op: “Die gaan zo botsen”.serie: Tjalle heeft al heel snel een mooie compositie. Hij heeft water met vissen en planten gemaakt met daarop een touwbrug waarover je kunt lopen.foto 5: Abel bijt de blauwe matjes met zijn tanden stuk. "Handig, dan heb je geen schaar nodig."Andere leuke uitspraken, opvallende dingen:Ismael en Finn zijn bezig met transparant bubbeltjesplastic. “Dit is knakwater” zegt Ismael, “Dan wordt je geknakt”. Finn antwoordt hierop: “Nee, het is onzichtbaar water”. Volgens Finn kon de kleur van water namelijk ook doorzichtig zijn.Later in de les stoppen Ismael en Finn samen pasta in eierdozen. Ze gaan hiermee de eendjes verleiden en zeggen daarbij “Wij zijn de eendenlokkers!”.Wij vragen in de kring of de kinderen weten wat je in een museum kunt zien of kunt doen. Amazigh zegt: “Daar zie je beelden die je nog nooit gezien hebt, er nog niet waren, en toch gemaakt zijn!”Lisa gebruikt een plank om te tekenen met wasco. De nerven van het hout lijken nu ook water.Sanne is allerlei spullen op een bordje aan het verzamelen samen met Charlotte. Hun bordjes zijn bijna identiek. Er valt per ongeluk een rood papiertje op haar bord. Ze anticipeert hier op door nog meer van dit soort papiertjes op haar bord te leggen. Charlotte doet mee.

26

03/10 deel 2

dag 15
3 oktober 2007
foto 1
foto 2
foto 3
video
foto 4
serie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.