Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

03/10deel 1 De laatste dag van stagiaires Sjors en Carolien! Allereerst kijken we ’s ochtends hoe het staat met Okkie. Hij blijkt iets gegroeid te zijn. Vervolgens delen we de klas in drieën, de eerste groep gaat aan het water werken voor de boten en de zeedieren, de tweede groep gaat een steiger timmeren om de boten aan te meren en de derde groep gaat waterplanten maken. De kinderen gaan weer flink aan de slag. Ook komt Annemieke Huisingh op visite. Het is leuk dat ze de kinderen en ons in actie ziet. We stoppen iets eerder om de kinderen te vertellen dat het onze laatste keer is. Ineke heeft erg toepasselijk vissensnoepjes meegenomen om uit te delen. We vertellen ze dat we naar Turkije gaan (we gaan naar Istanbul op studiereis) waarop we een boel leuke reacties krijgen. Zo antwoordt Sophia op de vraag ‘wat gaan wij doen in Turkije?’ ‘Vrijen!’ Lisa vraagt of we nog een keer met ze gaan ‘Kunsten’. We maken een groepsfoto om boven ons bed te hangen en bedenken ons dat we de kinderen best gaan missen. Wij vonden het een hele leuke stage! Als de kinderen naar huis gaan, blijkt dat ze nog een cadeautje voor ons hebben. Het is een boek, maar we mogen het pas lezen in het vliegtuig.

25

03/10 deel 1

dag 15
3 oktober 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.