Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Wij vragen de kinderen in de kring of ze weten wat een expositie is, want vandaag vertellen we ze over op de komende expositie in het Stedelijk Museum. "Alles mooi en netjes neerzetten”, weet Daya al. Om te oefenen gaan we onze eigen expositie maken in het atelier.
foto 1- 4: Per groepje mogen de kinderen een boot of een object kiezen om op de zee te zetten. Dat is best moeilijk. De meeste kinderen kiezen hun eigen werk of dat van hun beste vriendje of vriendinnetje. Sommige kinderen hadden liever nog meer werk gemaakt. ”Ik ga gewoon weer naar de klas, want ik vind een expositie maken stom,” zegt Tessa. serie (foto 1):
Finn plaats een krab in het gras. "Daar hoort hij”, zegt hij.”In het echt zijn ze daar ook!”

Azzurra pakt spontaan een wormpje van Jinke en legt het op de zee. Sven kiest ook een wormpje van Jinke en plaats het op een boot. "Dit is de staf van Sinterklaas, en dit is de stoomboot.” Jennifer legt een wormpje van Jinke op de schelp van Lisa.Lisa legt haar eigen vis op die plek van de zee die ze zelf getekend heeft.Achraf T. vindt de octopus van Simon mooi omdat deze op een hand lijkt.Bij het kiezen van een boot zegt Kik: "Ik kies deze boot omdat die niet zo zwaar is”."Ik kies deze omdat er vlaggetjes op zitten”, zegt Daya, en Tessa kiest natuurlijk de grootste.Dave heeft nog een bijzondere reden voor zijn keuze: omdat de zak van Sinterklaas er aan hangt. Hij bedoeld het visnet van het schip.Luna kiest voor de platte boot omdat hij een mooi tasje heeft.

27

08/10 deel 1

dag 16
8 oktober 2007
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
serie
foto 5
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.