Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

01/10 deel 1Edam bestaat 650 jaar en de legende gaat dat er 650 jaar geleden, hier in Edam, een zeemeermin uit het water is gevist. Dit leek ons een leuk vervolg op onze lessen die allemaal met water te maken hebben. Na het groepsgewijs boten maken vorige week besluiten we ze deze week een individuele opdracht te geven als prettige afwisseling. We beginnen de dag weer in de kring, Ineke heeft een interessant cadeautje meegenomen. Het is een octopus die langzaam zal gaan groeien wanneer hij in het water ligt (zie Tussentijds 4). We stoppen hem in het aquarium en vragen hoe hij moet heten. Ismael bedenkt de naam Okkie. Okkie moet wel drie weken in het water liggen voor hij uitgegroeid is! Na het kringgesprek gaan we naar het atelier en de kinderen krijgen als uitgangspunt mee iets te maken dat in het water leeft. Ze gaan direct aan de slag. Er worden vissen, zeemeerminnen, koraal, schelpen en ook een grote rommel gemaakt. Verf en klei blijken favoriete media, en verf mengen absoluut de favoriete bezigheid. Greet van Duijn, de regioconsulent, is ook op bezoek en doet gezellig mee in het atelier. Nu we een octopus, boten en zeedieren hebben gemaakt, zijn we woensdag van plan datgene te maken wat alles verbindt: het water!

22

01/10 deel 1

dag 14
1 oktober 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.