Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We staan bij de kapstokken met Jennifer en Charlotte, en ze trekken hun jassen aan om naar buiten te gaan. Jennifer zegt: "Ik heb een hoedje voor de regen", Charlotte zegt: "Dat hoef ik niet, ik heb haar".

Sven loopt mee naar het meertje met de kar waar de boot op staat. De kar maakt nogal wat herrie, hij piept en kraakt. Sven merkt op: "Het lijkt wel een trein".

Achraf T. laat zijn boot te water met zijn groepje. Als de boot zo in het water ligt zegt hij dat hij het op een krocodil vindt lijken.

Amazigh kijkt vanaf de waterkant naar zijn boot. "Er is een jongen op het schip." zegt hij, en wijst naar een tekening met houtskool op een deel van de mast. "Wie is dat dan?" vraagt Ineke. "Ik" antwoordt Amazigh.Luc vraagt meerdere keren vandaag: "Wanneer gaan we weer proefjes maken?" (zoals de octopusjes lekprikken en het ecoline proefje)

21

26/09 deel 2

dag 13
26 september 2007
foto 1
foto 2
video 1
foto 3
video 2
foto 4
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.