Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

01/10 deel 2 Wat leeft er volgens de kinderen in het water? Charlotte maakt een indianenkikker, Jennifer een zwemegel en Daya maakt koraal met een visje. Jeffrey en Victor maken een zeehuis. Tessa maakt niet een dier wat in het water leeft, maar een mens. “Die kan namelijk ook zwemmen” aldus Tessa. (Ze heeft vandaag haar zwemdiploma mee naar school genomen.) Finn spijkert een gummetje op zijn vis. “Wat staat erop?” vraagt hij. “Veertig” zegt Ineke. “Dan is hij veertig” zegt Finn. Ook is de vis van Finn één oog kwijt “want hij moet vaak vechten”. Charlotte blaast belletjes met een pipetje. Het zijn net steentjes, druppel één betekent gif, druppel twee betekent een beetje gif, druppel drie betekent geen gif, zijn haar mysterieuze woorden. Ook zegt ze over haar pipetje “Met dit ding meet hij de vissen!” Sophia: Sophia vraagt aan Greet: “Wat vind je leuker, verf maken of verven?” “Verven” zegt Greet. “Ik verf maken” zegt Sophia. Luc maakt eten. “Chinees” zegt hij. (Twee pipetjes gebruikt hij als eetstokjes.)

23

01/10 deel 2

dag 14
1 oktober 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.