Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Juf Mia had een heel toepasselijk boek meegenomen met de titel ‘De Verzamel School’. Het boek gaat over een jongetje dat een vlot maakt van verzamelde spullen en er dan mee gaat varen. Juf Mia leest het boek voor aan de kinderen en ze begrijpen het verband tussen het boek en het project. Hierdoor krijgen ze nog meer zin om hun boten te laten varen. We laten ons dus niet tegenhouden door wat regenspetters.Vlakbij school blijkt een prachtig meertje te zijn waar de kinderen dicht bij het water kunnen komen. We leggen steeds een schip op de kar en gaan met een groepje op pad. We maken een lang dun touwtje aan de boot om hem niet te verliezen. Na telkens weer een nieuwe boot mee te nemen naar het water ligt er op het laatst een aardige vloot in het meer. Alle boten blijken stuk voor stuk zeewaardig te zijn! Het is een mooi gezicht en ontzettend leuk dat de zelf gemaakte boten écht varen. Ondanks de regen overleven de schepen het tochtje en zo wordt het weer een leuke morgen.

20

26/09 deel 1

dag 13
26 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.