Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

serie 1: Lisa is vooral bezig met het verpulveren van piepschuim. “Ik ga ze doorknakken!” zegt ze. Sophia, die zich later tijdens de les bij haar voegt, merkt op: “Het bouwen van dit vlot vind ik niet heel leuk, maar erop zijn wel!" foto 1: Victor timmert spijkers in zijn boot om hem te laten drijven. “Die duwen het water weg” zegt hij. Hij legt een rol wc papier aan boord. “Dat is een landkaart én een verrekijker.” foto 2: Simon is bezig peddels aan de boot te maken. Amazigh maakt van stukken piepschuim een inklapbare loopplank, die naast de peddels aan de boot wordt gemonteerd. Simon heeft er aanvankelijk wel moeite mee dat er door iemand anders aan zijn bouwsel wordt geknutseld. Later heeft hij er wel vrede mee. foto 3: Finn, Ismael, Tjalle, Achraf T. en Daya; de boot van dit groepje is van alle gemakken voorzien. Er is genoeg eten aan boord, een auto, twee roeren (want Tjalle de kapitein wil een roer maar Finn toch ook) en een wc! foto 4: Finn heeft een hoesje van een mobiele telefoon op het schoolplein gevonden en plakt het aan zijn boot vast. “Wij hebben ook nog een mobiele telefoon aan boord!” zegt hij trots. Gevleugelde uitspraken Tijdens het kringgesprek ‘s ochtends vragen we aan de kinderen of ze nog iets bijzonder hebben verzameld. Luc zegt tegen Tjalle: “Tjalle, wij hebben dat bierflessie toch?” Tjalle maakt rode Spa flesjes aan zijn boot vast. “Dit zijn rode vuurbommen” zegt hij, “Dan gaat hij lekker snel!” Charlotte maakt visnetten van jute zakken. Ze heeft er één met fijne mazen voor de kleine visjes, en één met grote mazen voor de grote vissen. Azzura maakt een vlag op de mast van het schip. “Het is de Italiaanse vlag want mijn moeder is Italiaans” zegt ze. Carolien vraagt Luc over iets op het schip. “Dat heeft mijn beste vriend gemaakt” zegt Luc. Carolien vraagt wie dat dan is. “Dave” antwoord Luc.

19

24/09 deel 2

dag 12
24 september 2007
serie 1
foto 1
video
foto 2
foto 3
foto 4
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.