Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Omdat we vorige week een wandeling langs een scheepswerf hebben gemaakt, besluiten we met de groep boten te gaan maken.
Er is weer prachtig materiaal verzameld waaronder een hele hoop piepschuim, de perfecte basis voor een schip dat moet drijven. Handig materiaal omdat het makkelijk te bewerken is.
Het moet gezegd dat ouders en kinderen het project fantastisch stimuleren met alle materialen die gedoneerd worden!

Vandaag zijn de kinderen met het piepschuim aan de slag gegaan.
Al voor de pauze zijn er vijf echte schepen gemaakt met van alles erop en eraan. We besluiten ze na de pauze nog wat te verstevigen en hopen op mooi weer woensdag, zodat we ze buiten in de sloot kunnen laten varen.

18

24/09 deel 1

dag 12
24 september 2007
het begin van een mast
een ronde door het atelier
alles krijgt zo zijn plek
het houtskool stuift weg
het piepschuim loopt de spuigaten uit
alle hens aan dek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.