Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

foto 1 & 2: Vorige week maakte een aantal kinderen in de pauze een hut of maakte zich onzichtbaar door een verdwijnplek te bouwen. De kinderen houden ervan huizen voor zichzelf te maken. foto 3: Inmiddels is er flink wat materiaal verzameld door de kinderen, ouders en docenten. foto 4 & 5: Zoveel zelfs dat de kinderen het verzamelde materiaal voor hun bouwsels gebruiken. Ze bouwen aan een huis van lege melkpakken in hun eigen klaslokaal.

17

Tussentijds 3

dag 11
20 september 2007
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.