Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Na een korte pauze gaan de kinderen naar buiten om spulletjes te verzamelen. We delen doorzichtige plastic zakken uit waarin ze alles kunnen stoppen en trekken erop uit. De straten liggen vol met kastanjes dus dit is dan ook het voornaamste wat ze meenemen. Na de wandeling hebben we een aardige verzameling van heel veel kastanjes, piepschuim, hout, veertjes, papiertjes, takjes en niet te vergeten een rups. We besluiten omdat we langs een scheepswerf zijn gelopen en de kinderen veel piepschuim hebben verzameld, om de volgende week van het verzamelde materiaal boten te gaan maken. foto 1: In de bosjes ligt ook vanalles wat mee kan. foto 2: We lopen langs een scheepswerf met twee grote boten en wat stoere mannen. Heel leuk, helaas mogen we niet te dichtbij de grote gevaartes komen. foto 3 en 4: Volle zakken. foto 5: Tessa pakt het grondig aan. Waar anderen een pietepeuterig veertje oppakken om in hun zak te doen neemt Tessa het liefst een volle vuilniszak mee.

16

19/09 deel 2

dag 10
19 september 2007
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.