Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We vervolgen het experiment met kleur door de kinderen te laten toveren met ecoline in koffiemelk. Dit hadden we bedacht omdat het experiment van vorige week (de inktvisjes lekprikken in het aquarium) zo’n succes was. Kleuren mengen blijken erg ze erg interessant te vinden. Het proefje gaat als volgt: Ze krijgen ieder een bordje met daarop een laagje koffiemelk. Op dit bordje druppelen we wat ecoline met een pipetje. De kinderen dopen een wattenstaafje in afwasmiddel en drukken het op het bord in de ecoline. Nu wasemt de kleur heel mooi uit en vervloeit het met de andere kleuren op het bord. De kinderen vinden het wel leuk om te doen, hoewel je goed merkt dat het ene kind er genoeg geduld voor kan opbrengen en naar zijn bord gaat zitten kijken, terwijl het andere kind het al snel mooi geweest vind en er lekker een soepzooitje van maakt. Het proefje was leuk, maar niet zo’n succes als het aquariumexperiment. Toch krijgen de kinderen wel wat leuke associaties bij de vormen die op hun bord ontstaan;

Simon: “Bij mij is het vuurwerk!”
Charlotte: “Dit is een kaart. Ik woon hier en daar is de school.” en even later zegt ze over haar rozige bord: “Het lijkt net je lichaam” We zitten gezellig te kletsen over de kleuren. Charlotte zegt tegen Carolien; “Jij hebt oranje ogen”. Carolien vraagt wat voor kleur ogen zij dan heeft. "Blauw" antwoordt Charlotte. We bespreken met het groepje ieders kleur ogen. Finn heeft bruine, Tjalle vindt dat hij ook bruine heeft (en hij heeft gelijk), Achraf heeft ook bruine ogen maar dan wat donkerder, Dave heeft groene ogen en Sanne blauwe. Finn mengt rood en blauw: “Ik word rood en blauw! Bloed!!” “Het is Donald Duck” zegt Ismael over de vormen die op zijn bord ontstaan.

15

19/09 deel 1

dag 10
19 september 2007
serie
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
video
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.