Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Bij binnenkomst bekijken de kinderen waar de octopus is gebleven. Luc roept: “De octopus zwemt in de lucht!” Daarna Amazigh: “De octopus gaat door de plafond heen.” Buiten het lokaal hangt een kabel van de elektriciteit uit het plafond voor reparatie. Simon: ”Kijk! Nog een arm van de octopus!” Luc laat spijkers verdwijnen in de klei en ontdekt een mooie afdruk van zijn hamer. Terwijl Abel uit de klei een stukje macaroni tevoorschijn tovert. Smullend zegt hij: “Ik eet met de octopus mee.“ Jinke: “Waar zijn z’n billetjes nu?” (van de octopus).   foto 1: De verzameling kastanjes van Lisa is helemaal gebruikt voor het werk. Later in de les zegt Ismael tegen Abel: “Dat is een egelvis, je moet kastanjes pakken, die hebben stekels.”   foto 3: Simon: “Ik heb heel iets mooi kwetsbaars gemaakt.”

14

17/09 deel 2

dag 09
17 september 2007
foto 1
foto 2
video
serie 1
serie 2
foto 3
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.