Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In het kringgesprek worden eerdere geknutselde hapjes getoond. De kinderen beginnen onder elkaar te fluisteren: “bord patat, beer & botje patat, auto patat, tjalle patat, popcorn patat!” Vandaag gaan de kinderen lekkere hapjes maken voor de octopus met allerlei soorten materialen. De meeste kinderen maken visjes voor hem, maar er ontstaat ook eten van de kermis, zoals popcorn (zie serie 1). Nog meer bijzonder eten; Achraf T. maakt boontjes, Jinke een gebakken eitje en Abel & Ismael maken samen een blubbersoep. Sommige kinderen maken helemaal geen hapjes maar piratenschepen (Finn, Tjalle) of zelfs fototoestellen voor documentatie onder water (Kik, Tjalle,Tessa). Het documenteren door ons gaat dus niet ongemerkt voorbij!

13

17/09 deel 1

dag 09
17 september 2007
serie 1
foto 1
serie 2
video
serie 3
foto 2
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.