Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen gaan verder met het maken van kleine octopusjes. Ze kiezen allemaal een kleur, mengen die met wat water en doen dit in een boterhamzakje wat dichtgeknoopt wordt. Vervolgens mogen ze in kleine groepjes hun inktvis te water laten in het aquarium. Ze mogen één voor één hun octopusje lek prikken. Dit is een groot succes, de kinderen vinden het fantastisch om hun zakje lek te prikken, de verschillende kleuren in elkaar te zien vervloeien en de auto (die we op de bodem van het aquarium hadden gezet) te laten verdwijnen. We besluiten volgende week nog een leuk kleurproefje te doen omdat de kinderen hier graag mee bezig zijn. Wordt vervolgd! We vragen Sophia bij binnenkomst in het atelier of ze weet wat we gaan doen. Ze antwoord: “Ik weet het, we gaan zakjes laten ontploffen!” Luc en Bas kiezen een kleur voor hun octopusje. Luc kiest groen en Bas kiest bruin, en Luc zegt: “Ik heb drakenslijm en Bas heeft thee!” Tijdens het lekprikken van haar octopus wordt Tessa gevraagd welke kleur het water nu krijgt. Ze antwoord “Het wordt goudzilverig!”   foto 2: Finn ziet de auto langzaam verdwijnen in de inktwolk. “Zouden jullie hier in willen zwemmen?” vragen wij. “Ik wil op de bodem in de auto rondrijden” zegt Finn.

12

13/09 deel 2

dag 08
13 september 2007
foto 1
serie
foto 2
foto 3
video
foto 4
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.