Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag zetten we de octopus in elkaar. De armen en de kop zijn klaar, we moeten ze alleen nog aan elkaar vast maken. Dit doen we in groepjes, elk groepje neemt een arm mee uit het atelier naar de klas waar we hem vastzetten aan de kop. Uiteindelijk ligt er een schitterende octopus in de klas! We hangen hem op aan het plafond van het atelier. We zijn allemaal erg te spreken over het resultaat.
foto 1: In de kring spuiten de kinderen confettislierten op de kop van de octopus. “Dat is net zeewier” zegt Sophia.

11

13/09 deel 1

dag 08
13 september 2007
foto 1
foto 2
animatie
foto 3
foto 4
foto 5
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.