Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het is altijd leuk om te horen dat de kinderen de rest van de week ook nog met het project bezig zijn. Gisteren wilden een aantal kinderen toen ze vrij mochten spelen weer octopussen maken. Juf Mia heeft ze blauwe speelklei gegeven en daarvan hebben ze een octopussenfamilie gemaakt. Ze hebben ze later trots aan ons laten zien.   foto 1: Lisa: “Wij maken minioctopusjes”. Sophia op haar beurt zegt: “Ik maak een kom, ik ben daar heel goed in, dat heb ik van mijn vader geleerd, want die maakt altijd kommen. Dat is wel heel bijzonder om te zien.” Lisa zegt: “Dat heb je nog nooit gezien. Bijzonder hè, ook niet in het echt”.   foto 2: Ook in het Disneyboek Ariel de Zeemeermin komt de octopus veelvuldig voor.

10

Tussentijds 2

dag 07
12 september 2007
foto 1
serie
foto 2
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.