Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

foto 1: Bas maakt van twee stokjes, een closetrol en een stuk panty een vlag. Hij legt hem horizontaal en maakt hem vast aan de closetrol van Achraf. ‘Het lijkt wel een boot’, zegt Achraf. ‘Het is een soort brug’ zegt Bas.

serie: Abel plakt ogen op de kop van de octopus. Er moeten meerdere ogen rondom de kop zitten. Zo moet volgens Abel de octopus achter zich een bed kunnen zien en in die richting inkt kunnen spuiten.

foto 2: Simon heeft plastic materiaal (een oude strandbal) gevonden in een bak waar een opblaastuutje opzit. Hij gebruikt het voor de arm van de octopus. ‘Het is een zuignapje’, zegt hij.

foto 3: Lisa zegt over een stukje dichtgebonden panty: ‘Dit is zijn pieser!’

foto 4: Simon kleurt samen met Jennifer de armen van de octopus zwart met houtskool. ‘Het is een beetje verbrand’ zegt hij. Simon en Jennifer vinden de stukjes houtskool erg verbrand lijken. Ook weet Simon dat houtskool ‘kunstenaarskrijt’ is.

video: Terwijl Sven twee stukken arm bij elkaar houdt, laat Amazigh zien hoe je een knoop moet leggen.

09

10/09 deel 2

dag 06
10 september 2007
foto 1
serie
foto 2
foto 3
foto 4
video
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.