Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We gaan vandaag verder met onze octopus. We beginnen de dag met de grote kop van papier maché. Hij is nu goed droog en we kunnen de skippybal die erin zit leeg laten lopen en eruit halen. De kinderen vinden dit erg spannend en willen allemaal even met hun hand in de kop aan de skippybal voelen.

De kinderen gaan weer in groepjes aan de slag. We laten ze weer een arm van de octopus maken.

Omdat de kinderen dit keer met panty’s, vulmateriaal en allerlei nieuw verzameld materiaal kunnen werken, worden ze weer enthousiast en ontstaat er een heel ander soort armen. Een paar kinderen werken aan de kop van de octopus en maken er ogen en een mond aan. Er verschijnen zelfs tanden en inktdraden!

08

10/09 deel 1

dag 06
10 september 2007
video
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.