Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

foto 1: Victor plakt ijsstokjes op de armen van de octopus en schildert ze zwart. ‘Dat is de inkt van de vis!’ zegt hij.   foto 2: Jeffrey monteert grote kralen op de armen van de octopus. ‘Het lijkt wel een kasteel, omdat dit schoorsteentjes zijn.’   foto 3: Sven maakt touwtjes vast aan de armen van de inktvis. ‘Als je aan de touwtjes trekt gaat het ding dong ding dong.’   foto 4: Er wordt een grote kop voor de inktvis gemaakt van papier maché. Om een grote skippybal worden laagjes papier geplakt. Juf Mia legt uit dat als alles droog is, we de bal leeg laten lopen en de bal in elkaar zakt. Tessa bedenkt dat we dan in een andere klas een pomp gaan halen en de bal van papier maché weer oppompen.   video: Ineens is de arm van de octopus een blaasinstrument. Het wordt een toeter, een fluit, een gitaar, een verrekijker.   serie: Ook aan de binnenkant van de arm wordt aandacht besteed.

07

05/09 deel 2

dag 05
5 september 2007
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
video
serie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.