Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen waren allemaal gebiologeerd door de octopus op de kermis. We beginnen ’s ochtends met een kort filmpje van een octopus.

De kinderen maken in groepjes onderdelen van de octopus. Als er eenmaal wat keukenrollen aan elkaar geplakt zijn en er lange armen ontstaan, worden de kinderen steeds enthousiaster. Ze beginnen van alles vast te maken aan de armen: touw, bierdopjes, stof, kurken, kralen, etc. De kop wordt gemaakt van papier maché.

De kinderen vinden het erg interessant hoe kleuren in het water mengen en hoe inkt zich in het water verspreidt. Dit ontdekten ze toen ze tijdens het schilderen in de vorige les hun kwasten uitspoelden.
Ze mogen de volgende les hun eigen inktvisjes maken door boterhamzakjes te vullen met verf. Die zullen we in een aquarium gaan lekprikken als een echte inktvis die inkt spuit.

Reflectie

Aandachtspunten voor komende maandag plus reactie:

*Charlotte heeft zelf heel veel eikels gezocht en meegenomen naar school. Wij kunnen haar als voorbeeld stellen om de andere kinderen aan te moedigen ook eigen dingen mee te nemen. (Maandag ook foto maken van haar met haar verzameling!)
-Goed idee, des te meer ze buiten ons lesuren om verzamelen des te meer ze daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan. Ik zal in ieder geval nog een duidelijk bordje ‘VERZAMELING’ bij de dozen zetten. Die kartonnen dozen zonder bodem nodigen verder niet echt uit om te verzamelen. Bij andere scholen zie je dat ze daarvoor leuke oplossingen hebben bedacht!

*Sanne is helemaal opgebloeid afgelopen woensdag. Van haar ook een foto en vermelding hiervan op de site.
-Doen we, maandag zullen we bij het fotograferen extra aandacht aan haar schenken.

*Tjalle heeft thuis een prachtige collage gemaakt. Helaas wilde hij deze perse meenemen naar huis. We moeten zijn ouders en Mia vragen deze collage te bewaren, want wij vinden dit werk heel leuk voor een van de exposities.
-Ja, het zou leuk zijn als ouders alle creatieve uitingen van thuis omtrent de kermis zouden verzamelen.

*Een octopus heeft 8 poten, dus kunnen we misschien de kinderen a.s. maandag naast het afmaken van de kop nog wat poten laten maken en het experiment met de boterhamzakjes uitstellen tot donderdag.
-Van mij hoeft de octopus niet noodzakelijk 8 poten te hebben maar het is inderdaad mooi om de octopus als werk nog verder te laten groeien. Ik denk dat het stimulerend werkt wanneer de kinderen niet meer over dezelfde kartonrolletjes beschikken, maar op zoek gaan naar ander materiaal voor het maken van nieuwe armen. Heeft iemand van ons gezien wie er als eerst een rolletje pakte om te gebruiken? Want nu achteraf bedenk ik me dat het wel een grappig gegeven is dat iedereen daarmee van start ging.
Ik raad aan om schilderstape in huis te halen, dat is veel handzamer voor de kinderen. Een aantal potjes lijm waren de vorige les trouwens verstopt, wat erg lastig was. Ik kreeg ze zelf ook niet open tijdens de les.

------------------------------------
Ik zal voortaan thuis mijn eigen reflectie op de lessen bij gaan houden. Mochten jullie dat te zijner tijd graag willen lezen, dan moeten jullie dat maar vragen. Hier enkele beknopte dingen die spontaan bij me op kwamen na afloop van de les van gister.
------------------------------------
De tentakels als muziekinstrument (fluit, gitaar) als microfoon, als verrekijker. Opvallend, dat zie je ook veel bij de kinderen van de andere scholen. Tentakels het raam uit. Communicatie binnen/buiten via holte tentakel. De octopus grijpt naar spullen buiten > verzamelen. Met een tentakel in de handen op zoek gaan, de omgeving aftasten. Octopus blijft plakken aan het raam dankzij zuignappen, net als een afgeschoten pijltje. Octopus ontsnapt uit lokaal. Filmpje ontsnapping uit glazen bak inktvis. Octopus zwevend in het water, zwevend in de lucht > vlieger. De octopus vangen met vissersnet.
Octopus in een bak met water, met tentakels over de rand. Drinken en hapjes voor de dorstige inktvis. Inktvis verstopt zich, maakt zichzelf onzichtbaar met inkt bij gevaar. Bewaren van inktkleuren voor noodgevallen. Inktvlek > troebel water: lichtjes komen dan van pas. Octopus heeft schutkleur, welke kleuren neemt het aan? De inktvis camoufleert zich door kleuren uit de omgeving aan te nemen. Een inktvis is een intelligent dier, het heeft overal een oplossing voor. Uiteindelijk een aparte naam voor de octopus verzinnen zou leuk zijn. Momenteel is er kermis in Zaandam, joepie!
------------------------------------

06

05/09 deel 1

dag 05
5 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.