Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kinderen zijn de dag na de kennismaking in hun reguliere les uit zichzelf begonnen met knutselen. Ze nemen de kermis mee als thema in hun creaties. Aan het eind van de les is er een bonte verzameling van hapjes & drankjes ontstaan (foto's 5 & 6).

foto 1: Azzurra knutselt een suikerspin en neemt een hap.

foto 2: De kinderen spelen in de klas. Luc en Dave maken bier (wat veel gedronken wordt op de Edamse kermis). Ze hebben glazen water op een rij gezet. Luc zegt: ‘Ik heb tien glazen water, er zit nog geen schuim op’. ‘Met de spons’, zegt Dave. Ze knijpen een spons water boven de glazen uit en maken zo een echte schuimkraag op het bier.

foto 3: Tekening over de kermis door Jennifer.

foto 4: Collage door Tjalle thuis gemaakt.

05

Tussentijds 1

dag 04
4 september 2007
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.