Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kunstenaars Daniel & Ineke en stagiaires Sjors & Carolien worden voorgesteld aan de kinderen in de klas. Er vindt een kringgesprek plaats over de kermis, waarbij de kinderen hun verzamelde aanwinsten tonen. Aansluitend hierop maken de kinderen een schilderij over de kermis.

Reflectie

Suggesties voor de les van a.s. woensdag:

-Introductie: meer nadruk op de verzameling als begrip, met de kermis als uitgangspunt door het tonen van beeldmateriaal.
-Kermis in Volendam, kermis als rondreizend fenomeen. Is er trouwens ook kermis in Brussel? Bestaat er een kermis onder water?

-De kinderen zijn onderzoekers die met elkaar samenwerken. Groepjes maken, indeling op kleur. Bijvoorbeeld de klas in tweeën. Het lijkt me handig om voor elk groepje een groepsfoto te maken, dan zetten we de namen erbij en weten we voortaan wie wie is.
-Wat ik erg jammer vond, is dat de kinderen hun meegebrachte kermisspullen weer naar huis namen. Ik zal proberen op internet leuk beeldmateriaal dat refereert aan de kermis op te zoeken. Mia neemt de foto’s van de kermis uitgeprint de volgende les mee. Misschien kunnen we de beamer neerzetten om gevonden beelden te tonen.
-De tekeningen als verzameling ophangen en een tekst op de deur: Atelier Toeval Gezocht.

-Vooral de Octopus op de kermis schijnt door de kinderen veel bezocht te zijn.
Het maken van een grote octopus:
Groep 1 verantwoordelijk voor de kop – Groep 2 voor de tentakels.

Groep 1
-Ismael ontdekte tijdens de vorige les, net als vele anderen, iets heel bijzonders. Het potje water werd steeds troebeler met kleur, al naar gelang er meer kleuren erin verzamelden. Onderzoeksvraagje: na hoeveel kleur kun je niet meer door het water heen kijken? Welk dier leeft onder water en maakt het troebel? Waarom zou dat dier dat doen?
> een verzameling van gekleurde inktsignalen.
Waarin bewaart het dier zijn inkt?
> het maken van de kop van de octopus.
Materiaal: pipetje, glazen potjes, Oost-Indische inkt & verf – karton, textiel, etc.
Voorbeeld: filmpje/plaatjes inktvlek inktvis.
http://youtube.com/watch?v=IeBPKnW4HmE

Groep 2
-Een Illy-blik plus pijl werd volgens Ashraf een hamer. Ashraf en de andere jongens confronteren met hun vondst uit de vorige les. Presenteren van de ‘plakkende’ eigenschap van een zuignap. Onderzoeksvraagje: hoe kan dat? Waarop blijft het allemaal op plakken? Bestaat er een dier dat ook over zuignapjes beschikt? Waarom zou dat dier zuignappen hebben?
> een verzameling van dingen die blijven plakken.
Hoeveel zuignapjes heeft een tentakel van een inktvis?
> het maken van tentakels van de octopus.
Materiaal: pijl met zuignap, douchemat – karton, textiel, etc.
Voorbeeld: filmpje/plaatjes tentakels inktvis.
http://youtube.com/watch?v=OQWxIrSRDQQ

-Charlotte heeft veel verstand van dieren. Ze kan de andere kinderen misschien iets vertellen over de octopus en samen met de anderen andere onderdelen van de octopus bedenken.

04

03/09 deel 1

dag 03
3 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.