Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

foto 1: Charlotte plakt in haar schilderij stukjes steen. Terwijl ze er één opplakt zegt ze: ‘Deze lijkt op een arend’. Ze plakt het stukje steen op het papier en noemt het een steenarend. Ze schildert er een oogje op, en vertelt dat vogels, anders dan mensen, ogen aan de zijkant van hun hoofd hebben in plaats van aan de voorkant. video: Lisa is verf aan het mengen in een bakje. ‘Ik ga de kleur bruin maken’ zegt ze. Het blijkt lastiger te zijn dan gedacht. Ze voegt allerlei kleuren toe – wit, zwart, oranje – en merkt op dat het mengsel steeds bruiner wordt. De kinderen om haar heen doen ook een poging.
foto 2: Sven heeft pasta op zijn tekening geplakt. Op de vraag waarom hij dit gedaan heeft antwoord hij: ‘Om de tekening gezellig te maken‘. foto 3: Tessa stopt haar kwast in een mengbakje met bruin water. ‘Het lijkt wel een slootje’ zegt ze. ‘Het lijkt wel een zwembad’ zegt Ismael. ‘Als je erin zwemt wordt je een takje, dan ga je naar huis en herkent je moeder je niet meer!’ foto 4: Kik heeft bierdopjes ontdekt in de materiaalbakken. Hij wil ze op zijn papier plakken maar dit lukt niet, hij kan ze alleen op hun kop opplakken. Hij bedenkt als oplossing het volgende: Hij vult de dopjes met laagjes biervilt en zo kan hij ze alsnog op het papier plakken. foto 5: Tjalle beschildert een driedimensionaal hekwerk voor zijn kermisattractie.

03

03/09 deel 2

dag 03
3 september 2007
foto 1
video
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.