Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

In week 2 is de jaarlijkse kermis in Edam (30 aug t/m 2 sept). Vrijwel alle kinderen gaan hier naar toe en het is traditie om alle kinderen iets mee te laten nemen om te laten zien in de klas.

Reflectie

De kermis in Edam lijkt ons een leuke aanleiding om mee van start te gaan in de eerste kennismakingsles. Het spreekt tot de verbeelding en zit vol verzamelingen. We zijn erg benieuwd naar de aanwinsten die de kinderen zullen meenemen naar de les.

02

Kermis

dag 02
2 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.