Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Klei experiment
In de kleine hoek werden ontdekkingen gedaan met klei naar aanleiding van licht en donker.

Een aantal kinderen probeerden te kleien in het donker met een zwart brilletje op.
Zo werden er ook veel ontdekkingen gedaan.
Je kan iets in klei steken en dan blijft het staan, je kan klei goed combineren met schapenwol en ijzerdraad, je kan klei zelfs knippen en door Thalia werd een groot stuk klei ingetaped met plakband.

Zwarte verzameling
Ergens op een hoekje van de tafel werkt Sebastiaan. Niemand heeft hem opgemerkt. Ik loop naar hem toe en vraag wat hij doet.
"ik ga schelpen bij schelpen doen, stenen bij stenen doen en mossels bij mossels doen. O nee, ik doe de mossels ook bij de schelpen".
Even later kom ik terug en heeft hij een aantal spulletjes van zijn verzameling in een doosje gedaan en zwart geverfd. Een zwarte verzameling.

27

maandag 24-09-07

dag 10
24 september 2007
klei experiment
zwarte verzameling
donkere plek- Valesca
Lexy:
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.