Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Verhaal van de zonSebastiaan: "ik maak een zon"Valesca ziet wat Sebastiaan aan het maken is."Wat is dat nou weer?"Sebastiaan: "dat is de zon".Valesca:"de zon is toch niet rood?"Sebastiaan: "in de lucht is hij geel".Valesca: "als hij onder de grond is, is hij rood, bij Afrika".
Ik vraag: "wanneer komt hij onder de grond?".
Valesca: "als het nacht is, nee als het warm is"."Ik heb dat op een foto gezien"."Dat de lucht een beetje oranje was"."Toen zag je geen wolken, tóen was hij knalrood"."Zo rood als deze zon" wijst naar de zon van Sebastiaan.
Sebastiaan knipt de rand van de zon weer af."Ik wil zo'n zon, zo is het écht een zon".

17

dinsdag 11-09-2007

dag 07
11 september 2007
verhaal van de zon
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.