Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Alex

Alex heeft een stuk piepschuim en heeft er een stift en een schaar ingeprikt."Dit is een vliegtuig". Hij heeft een spinnetje tussen de schaar geklemd "die spin gaat mee"."Kijk mij, ik heb een rietje! Even later plakt hij de spin op het kanon onder een stuk plakband: "daar gaat íe in slapen".

18

dinsdag 11-09-2007

dag 07
11 september 2007
de reis van de spin
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.