Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Op avontuur in de natuur

Basisschool St. Augustinus, Landsmeer

Gedurende de maanden maart en april 2010 gaat het team onder leiding van Irma de Bruijne twee ochtenden per week met de groep oudste kleuters aan het werk in het speciaal hiervoor ingerichte atelier op school. Hiervoor is gedurende het project het speellokaal omgebouwd tot atelier. De St. Augustinusschool is gelegen aan het natuurgebied het Ilperveld en de natuur speelt een belangrijke rol in het dagelijkse schoolleven van de kinderen. Centraal in dit project staat: ‘kijken’, observeren van de natuur die de school omringt en het op vele manieren representeren van wat er te zien valt en door de kinderen mee naar binnen wordt genomen. Het team heeft besloten aan het begin van iedere werkochtend met de kinderen naar buiten te gaan om dit te stimuleren. Dit onderwerp is mede geïnspireerd op de tekeningen in de Verkade albums die in het Zaans Museum getoond worden. Het proces met de kinderen en de resultaten zullen na afloop van deze periode tegelijk met een selectie uit deze aquarellen in het Zaans Museum gepresenteerd en tentoongesteld worden.

Bekijk een impressie van de tentoonstelling 'Op avontuur in de natuur!'

Beeldverslag

Zaans Museum
Dichtbij de St. Augustinusschool ligt het Zaans Museum in een soortgelijk waterrijk natuurgebied. Uitkijkend over het landschap zijn er veel overeenkomsten waar te nemen.
Het Zaans Museum in Zaandam gaat over de historie van de ambachten en de industrialisering van de Zaanstreek. Een belangrijk onderdeel van het museum is het Verkade Pavilioen, waar de geschiedenis van de Verkade fabriek te volgen is. Hier toont het museum dan ook in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte de originele aquarellen van de alom bekende Verkade Albums. De seizoenen van het jaar volgend toont het Zaans Museum hier alle verschillende verzamelalbums van Verkade. In de periode van ons project werd het boek 'Blonde Duinen' getoond. In de voorbereiding van dit project hebben deze albums een inspirerende rol gespeeld.
www.zaansmuseum.nl

Tentoonstelling met aquarellen van de Verkade Albums
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.