Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Op de Gouwe Plek laat Elsa het holletje van de rups zien.

In het atelier pakt zij klei en wil het poortje van het holletje van de rups maken.
Elsa: Ik heb dit gezien! Het holletje van de rups.

Ik heb heel goed gezocht, toen zag ik hem. Toen zag ik een wormpje eruit komen maar hij was zo snel, nu is hij helemaal daar naar toe, omdat hij eten wou pakken.

Hoe maak je dat? [zij denkt na]. Oh ja, ik weet het weer.

79

Het holletje van de rups

dag 12
28 april 2010
Het holletje van de rups
Hoe maak je dat? Oh ja, ik weet het weer!
Het poortje van het holletje van de rups
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.