Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ingmar maakt een tekening van boven en onder de grond. Hij tekent verschillende huisjes onder de grond
Ingmar: De weg er naar toe hebben we kapot gemaakt met een stok.

De verschillende huisjes zijn met een weg verbonden.

Ingmar: Ze hebben geen auto ze hebben minifietsjes van al die skeletten in de grond. De duizendpoten ben ik vergeten, die zijn moeilijk, maar ik kan ze toch maken. De ogen en de mond moet je tekenen op het dikste gedeelte.

In de huisjes wonen oorkruipers, pissebedden, wormen, naaktslakken en spinnen. In het huis van de spinnen woont een spin met een kruis
Ingmar: Dat is de vader!

Boven de grond tekent hij de zon, zichzelf en letters. Er staat 'beestjes'. Hij schrijft ook 'nee', want het beestje wil niet meegenomen worden naar binnen naar het atelier.

75

Huisjes verbonden met een weg

dag 11
23 april 2010
De verschillende huisjes zijn met een weg verbonden
Ze hebben geen auto ze hebben minifietsjes van al die skeletten in de grond
In de huisjes wonen oorkruipers, pissebedden, wormen, naaktslakken en spinnen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.