Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jill en Jamy-Lee maken van 2 tekeningen er één, ze verbinden ze met elkaar.

Jamy-Lee: 'Dit is het huisje van het spinnetje en dit is het huisje van het wormpje. En dit wordt het weggetje.'
Jill: 'Kijk nu kunnen we naar elkaar toe.'
Jamy-Lee: 'Oversteekweg van Jill, hebben we samen gemaakt.'
Ralph: 'Mogen ze alleen maar op die zwarte lijnen?'
Jamy-Lee: 'Dat is gezellig. Ze moeten niet op de zwarte lijnen, ze moeten van de binnenkant (dus tussen de zwarte lijnen). Een hele lange weg oversteken en daarna gaan ze naar Jill toe.'

67

Een oversteekweg

dag 09
16 april 2010
... en dit wordt het weggetje ...
Een hele lange weg oversteken en daarna gaan ze naar Jill toe
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.