Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tweede kringgesprek na kort met de kinderen buiten te zijn geweest.

Ingmar: ik denk dat ze gewoon onder de grond wonen en dat er huisjes zijn.
Shannon: ik had gezien dat ze gewoon onder de grond leven.
Irma: dieper?
Ingmar: daar is modder en daar verdrinken ze. Ze komen op een ander land weer terug. Ze verdrinken en dan gaan ze nog dieper.
Liam: Ze gaan dan in het water onder de wereld.
Ingmar: Heel diep en dan naar een andere wereld.
Liam: Dat lukt niet want ze kunnen niet zwemmen.
Anouk: Zó onder de grond, een slak gaat zó!

Elsa: Dan komt er een weggetje en dan zien de andere diertjes dat ook en dan gaan alle diertjes naar één land toe.

66

Als een worm onder aarde

dag 09
16 april 2010
Ingmar beweegt zich voort als een worm in de aarde
Anouk als een worm onder de aarde
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.