Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Elze en Nadia tekenen op één vel.

Elza: Ik ga een naaktslak maken.
Nadia: Ik heb een steen gemaakt daar zitten pissebedden onder.
Ik heb het echt in de aarde gezien. Mijn vader zegt dat ze echt onder de aarde zitten.
Elza: Zo’n achtbaan zou ik ook wel willen.
Nadia: kronkelig
Elza: ja zo kruipt een worm altijd.

Elza: De slak is bijna bij zijn huisje, de rups is daar bij zijn huisje en de naaktslak is verdwaald.
Nadia: Alle beestjes wonden alleen in een huisje.
Nu krijgen alle beestjes een weggetje naar boven de grond.
Dit is waar wij op leven.

63

Dit is waar wij op leven

dag 09
16 april 2010
Elza en Nadia
De tekening van Elsa
De tekening van Nadia
De pissebedden leven onder de steen, detail van de tekening van Nadia
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.