Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Geconcentreerd kijkt Rohid naar het beestje op zijn hand. Het beestje valt op de grond. Zachtjes mompelt hij: Waar is mijn beestje? Beestje! Beestje! Hij blijft een hele tijd zoeken en besluit vervolgens een beestje te tekenen. Dan verlaat hij zijn plekje. Het wordt meteen ingenomen door een aantal meisjes. Zodra zij weg zijn komt Rohid terug. Hij gaat weer op zoek naar zijn beestje, maar vindt het niet. Hij gaat opnieuw tekenen. Daar landt een ander beestje op zijn witte vel. Vol aandacht besturdeert hij ook dit beestje.

50

Waar is mijn beestje?

dag 06
7 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.