Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Shannon kijkt vandaag opnieuw naar de elzentakjes. Hiervoor gebruikt zij een vergrootglas. Zij is maar even bezig en Ralph komt bij haar.

Ralph: Kijk in míjn vergrootglas!

Ralph gaat weer weg en komt even later terug.

Moet je eens voelen!
Moet je eens ruiken! Het ruikt naar lavendel.

Ralph gaat weer weg en Shannon zet haar onderzoek voort. Heel nauwkeurig onderzoekt zij de takjes.

Later pakt zij een plankje en tekent zij een elzentakje.

45

Elzentakje - 3

dag 06
7 april 2010
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.