Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Elsa maakt van een tak een soort veldkrukje. Zij leunt tegen de stok aan om beter te kunnen tekenen.

Zij tekent bomen.

In het atelier wil zij ook een boom maken. Hiervoor plakt zij een aantal kurken aan elkaar. De takken maakt zij van plakband. Tegen de plakkerige kant van het plakband plakt zij vervolgens kleine, zwarte, rubbere rondjes. In het begin werkt deze techniek goed, maar al snel plakken de verschillende takken tegen elkaar aan.
Zij besluit een andere boom te maken.

44

Elsa's boom

dag 06
7 april 2010
Het begin van haar boompje
Zij heeft besloten een andere boom te maken
Haar boompje
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.