Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Pluizebolletjes, poesjes, pluizepoesjes, poezepootjes, kattepootjes.

Shannon en Lisa onderzoeken elzentakjes.

Een week later neemt Shannon opnieuw een elzentakje mee naar het atelier en laat hem in de kring aan alle kinderen zien.
Twee weken later, op woensdag 7 april, gaat Shannon verder met haar onderzoek naar elzentakjes.

31

Pluizebolletjes

dag 04
26 maart 2010
Shannon en Elsa
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.