Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Ralph heeft vlak voor het naar binnen gaan geen diertje kunnen vangen en vindt het niet fijn om met lege handen terug te gaan. Dan kiest hij een takje en gaat in het atelier met grote concentratie tekenen. Na een tijdje zegt hij: ‘ik heb een idee. Ik heb in mijn kastje kleurpotloden, mag ik die halen?’
Hij komt terug, slijpt zijn bruine kleurpotlood zorgvuldig en maakt twee bruine bolletjes aan zijn tekening, dan is hij af.

Ralph: ‘Zij (Jamy-Lee en Elsa) hebben niks meegenomen, maar nu mogen ze mijn takje tekenen, maakt mij niks uit.’

30

Een takje

dag 04
26 maart 2010
Ralph
Het takje van Ralph
Jamy-Lee
Het takje van Jamy-Lee
Het takje van Elsa
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.