Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sam en Youri werken samen om een tak door te zagen.
Sam: Kijk, al die kleine splintertjes gaan er nu af.
Even later..............
Youri: Mag ik nu?
Sam: Nee, ik ben nog niet door de helft gegaan. Ja, doe maar, ik ben toch wel moe.

44

Samenwerken

dag 12
22 juni 2012
Sam: kijk, al die kleine spintertjes gaan er nu af.
Fabian en Milou werken samen met de grondboor.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.