Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag is de afsluitende dag van het project. De kinderen spelen of werken nog éénmaal buiten of in het atelier.
Aan het eind van de ochtend komen ouders kijken. De kinderen van groep 4/5 nemen ook een kijkje op "it Wielenfjild".

Observatie

De kinderen gaan door waar ze de laatste keer gebleven waren.

Reflectie

Het valt op dat de kinderen een plan hebben van wat ze willen gaan doen. Ze zoeken gericht materialen die ze nodig hebben of vragen hierom.

45

Het veranderde Wielenfjild

dag 12
22 juni 2012
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.