Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We beginnen vanochtend in het atelier, nadat we de foto’s hebben bekeken van de vorige keer.

Daar gaan de kinderen aan de slag met nieuwe dingen voor buiten, ze maken vlaggen en hengels.
Met de hele groep gaan we aan het werk in het atelier, dit duurt niet lang, als ze wat af hebben gaan ze het buiten gebruiken of vastmaken.
Bij de boten en de boomhut gaat het spel en bouwen ook verder.

Observatie

Anna: "Ik maak het begin van de schoorsteen. Marvin wou hem verbranden, maar dat hoeft niet. "

Tygo: "Danaï maakt de trap."
"Deze trap is om in de boom te klimmen."
"Zo deze trede zit ook vast. Ik kan het!"

Danaï: "Je kan er niet op klimmen."
"Het is een trap voor een pop."

Tim: "Ik maak een trap aan het hek vast!"
"Kijk deze is veel steviger. Ik heb er veel meer omheen gedaan."
Tim probeert de trap uit. Rico komt er ook bij staan. De tree knapt.
Tim: "Hij is niet stevig genoeg. Repareren maar! Nu doet ie het wel, alleen nog meer treden!"

Danaï: "Dit zijn boterhammen voor Anna. Ik ben haar moeder."

Marit komt voorbij met een hengel.
Marit: "De vis was verdrietig dat ik weg was. Ik ben voor de nep een zeemeermin."

Danou: "Dit wordt de deurbel, dan pak je een blaadje en dan druk je hier op."

Reflectie

De kinderen hadden veel geduld, ze bleven proberen.
Veel technieken lukken hun toch, knippen (met botte schaartjes), lijmen, verbinden (ronde gladde takjes), een stokje in een klein zoompje pulken, eindeloos werken aan een schoorsteen.
De hele ochtend wordt er door verschillende kinderen gespeeld en gebouwd rondom de boomhut.
De kinderen zijn steeds meer gewend geraakt aan de manier van werken. Ze gaan steeds meer op in hun eigen spel, fantasie en verkenningen en ontdekken spelenderwijs. Het project is bijna ten einde, maar zij kunnen nog dagen door gaan op het veld.

43

Bij de boomhut en de ladder

dag 11
19 juni 2012
"Ik wil even helemaal niets meer horen."
De schoorsteen
De deurbel
"Dit is een telefoon met een bloemetje."
De boterhammen
"Deze klok moet je draaien."
Nog een klok
Amira maakt een kast
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.